Wizytówki PVC + UV

Oblicz cenę produktu

{{param.getParameter().title}} Automatycznie zmieniono ze względu na brak w asortymencie
{{error}}
?

{{parameterValue.value}}:
{{controller.getProduct().getLastParameter().parameter.title}} Cena netto Cena brutto Czas realizacji Zamów
{{cartElement.getLastParam().parameterValue}}
{{cartElement.realization}} (dni)
{{error}}
Do koszyka
Dodawanie do koszyka...
Dodano do koszyka
Pobierz pdf
Wysuń pozostałe wyceny
Pokaż mniej
Proszę poprawić błędy w formularzu
Wczytywanie...
{{controller.cartElementsError.message}}

Wizytówki plastikowe o zaokrąglonych narożnikach. Wizytówki plastikowe drukowane są na białym tworzywie sztucznym PVC 0,7 mm - materiał o grubości i sztywności i wielkości 85x54 mm zbliżonej do typowych kart kredytowych.

Zadruk dwustronny kolorowy CMYK/CMYK w technologii druku UV. Wykończenie wizytówek matowe  z błyszczącym punktowym lakierem UV. Lakier UV dwustronny na wybranych elementach projektu.

Przygotowanie pliku

Podstawowe zasady przygotowania plików do druku

 • tryb kolorów CMYK (Dostarczenie materiałów w innej przestrzeni barw (RGB, Pantone) spowoduje konwersję do palety CMYK, która może być niezgodna z oczekiwaniami klienta. Rozbieżności nie będą podstawą do reklamacji.)
 • rozmiar strony projektu w skali 1:1 powiększony o wielkość spadów
 • spady po 3 mm z każdej strony
 • Tła i zdjęcia dochodzące do krawędzi projektu należy wysunąć/przedłużyć na zewnątrz poza linię cięcia, czyli na spad. Brak wysunięcia spowoduje powstanie białych niezadrukowanych krawędzi
 • Spady powinny być także na projektach które nie zawierają tła i grafik dochodzących do krawędzi.
 • wszystkie fonty użyte w dokumencie powinny zostać zamienione na krzywe
 • margines bezpieczeństwa wynosi 3 mm (odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia), w tym polu nie powinny się znaleźć żadne ważne elementy projektu
 • rozdzielczość użytych grafik od 300 do 600 dpi
 • w projekcie nie należy umieszczać paserów formatowych ani znaczników drukarskich
 • Sumaryczne nasycenie wszystkich składowych CMYK nie powinno przekraczać 310%.
 • Aby uzyskać nasyconą czarną aplę na dużej powierzchni zalecamy użycie następujących składowych kolorów CMYK C=60 M=40 Y=40 K=100.
 • skorzystaj z dołączonych szablonów
 
Lakier UV
 • W przypadku lakierowania UV wybiórczego, na powierzchni lakierowanej mogą występować połyskliwe mikropunkty o sumarycznym pokryciu nieprzekraczającym 0,05% powierzchni, wynikające z faktu, że produkt poddawany jest wielu procesom technologicznym.
 • Dokładność pasowania lakierowania UV wybiórczego wynosi +/- 0,2 mm.
 • Nie zalecamy stosowania lakierowania UV wybiórczego na tekstach mniejszych niż 10 pkt oraz elementach graficznych o grubości linii mniejszych niż 0,2 mm.
 • Najmniejszy element z lakierem UV wybiórczym powinien mieć co najmniej 0,2 mm, a odstęp między elementami przynajmniej 0,2 mm.
 • Maska lakieru UV powinna zostać przygotowana jako obiekt wektorowy ze 100% nasyceniem koloru czarnego (CMY=0% K=100%); bitmapa w rozdzielczości 300 - 600 dpi;
 • Umiejscowienie maski elementów lakieru UV wybiórczego na stronach przesyłanego pliku musi być identyczne jak umiejscowienie elementów projektu graficznego.
 • Projekt strony z maską lakieru UV powinien zawierać wyłącznie elementy, które mają zostać pokryte lakierem.
 • Nie zalecamy umieszczać maski na spad (na krawędzi cięcia), zalecany odstęp 1-3 mm (w zależności od motywu)
 
Pliki do druku
 • Pliki należy przesyłać w formacie PDF
 • Wszystkie strony projektu w jednym pliku PDF
 • Każda strona projektu na osobnej stronie w dokumencie PDF
 • Prosimy nie obracać stron względem siebie.
 • Dla realizacji produktu zadrukowanego dwustronnie oraz  jednostronnym lakierem UV wybiórczym, należy przesyłać plik PDF trzystronicowy, gdzie:
  • pierwsza strona stanowi projekt graficzny
  • druga strona pliku zawiera maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego
  • trzecia strona pliku zawiera projekt graficzny druku drugiej strony zamawianego produktu
  • lakierowana wybiórczo UV będzie grafika pierwszej strony przesłanego pliku.
 • Dla realizacji produktu zadrukowanego dwustronnie oraz  dwustronnym lakierem UV wybiórczym, należy przesyłać plik PDF czterostronicowy, gdzie:
  • pierwsza strona pliku stanowi projekt graficzny pierwszej strony produktu
  • druga strona pliku zawiera maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego
  • trzecia strona pliku zawiera projekt graficzny drugiej strony zamawianego produktu
  • czwarta strona  pliku zawiera maskę lakieru UV wybiórczego dla drugiej strony projektu graficznego

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wydruk w sposób niezamierzony dla klienta, jednakże bez możliwości uznania reklamacji.

Specyfikacja

Format: 85 x 54 mm
Materiał: Białe tworzywo PVC, grubość 0,7 mm
Zadruk: Dwustronny CMYK/CMYK
Narożniki: zaokrąglone
Wykończenie: Mat  + lakier UV na wybranych grafikach
Sprawdzanie plików: Automatyczne lub przez grafika. Sprawdzanie obejmuje wyłącznie: rozdzielczość plików, wymiar strony, oraz liczbę stron. Nie sprawdzamy zawartości pod względem merytorycznym ani występowania błędów w pisowni.

 

Pobierz szablon i przygotuj samodzielnie projekt do druku.