Jak przygotować projekt?

 

- Kolorystyka CMYK, 8 bitów na kanał
- Brak dołączonych dodatkowych profili kolorystycznych.
- Rozdzielczość bitmap 300-350 dpi
- Skala projektu 1:1, nie skalujemy projektów do innych rozmiarów
- Brak paserów formatowych i innych znaczników drukarskich
- Spady po 2 mm z każdej strony
- Odległość grafik i tekstów od linii cięcia to min. 3 mm z każdej strony
- Odległość grafik i tekstów od miejsca szycia/klejenia: min. 10 mm (katalog szyty) lub min. 15 mm (katalog klejony).
- Odległość grafik i tekstów od linii bigowania/falcowania min 3 mm
- Jednakowa orientacja wszystkich stron w projekcie
- Wszystkie fonty zamienione na krzywe lub osadzone w projekcie.
- Projekt idealnie dopasowany do udostępnianych przez nas szablonów.
- Grubość linii w projekcie nie powinna być mniejsza niż 0,2 mm.
- Składowe "bogatej czerni" C 40% M 40% Y40% K100%
- Projekt w PDF
- wielostronicowe projekty w PDF (każda strona projektu na kolejnej osobnej stronie, jedna pod drugą, bez łączenia w składki.

 

- 6 pkt - dla kroju pisma z jednej składowej koloru
- 8 pkt – dla kroju pisma z kilkoma składowymi koloru.